E-Recepty

Pacjenci z wykupionym pakietem medycznym mający w zakresie zamawianie recept (kontynuacja leku od specjalisty) mają możliwość zamówienia E-recepty.

E Recepty dla pacjentów kontynuujących leczenie.
Przepisy obowiązujące nie wykluczają możliwości wystawiania recept lekarskich bez osobistego kontaktu z pacjentem, o ile taka potrzeba została zgłoszona i lekarz prowadzący pacjenta nie znajduje przeszkód natury medycznej do skorzystania z takiej formy wystawiania recept.

Za ordynację leków zawsze odpowiada lekarz. Może on kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten przekazał mu pisemne informacje na temat rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowania leków, w tym okresu ich stosowania i dawkowania. (Zarządzenie Nr 72/2009 Prezesa NFZ z dn. 3 listopada 2009 )
W związku z powyższym lekarz rodzinny Centrum Medyczne Meditem, może wystawić pacjentowi E receptę z uwzględnioną refundacją na kontynuację leku, gdy lek już był wystawiany u danego pacjenta lub pacjent dostarczy wydruk historii choroby z poprzedniej placówki medycznej od danego specjalisty.
Dokumentację medyczną można przesyłać na adres email rejestracja@meditem.pl lub dostarczyć osobiście.

Odbieraj e-recepty za pomocą: Mobilnej Aplikacji Medycznej MEDITEM.
Pobierz aplikację MEDITEM w Sklepie Play lub App Store.
Następnie zaloguj się podając pesel i numer telefonu.
Otrzymasz sms-em kod aktywacyjny.

Lekarz wystawia dla pacjenta w systemie E receptę, którą realizuje się w aptece po podaniu numeru pesel i 4 cyfrowego kodu.
Zaloguj się na Aplikację/zakładka recepty/podaj kod odbioru recepty w aptece.