Zajmuje się badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi kandydatów na pracowników i pracowników zakładów pracy.

Poradnia medycyny pracy

Zajmuje się badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi kandydatów na pracowników i pracowników zakładów pracy. Lekarz Medycyny Pracy po przeprowadzonym badaniu wydaje orzeczenie o możliwości podjęcia pracy lub przeciwwskazaniu do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Podpisanie umowy

Ustawa o służbie medycyny pracy stanowi, że badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pomiędzy zakładem pracy i Poradnią Medycyny Pracy.

Skierowanie na badania medycyny pracy

Pracodawca kierując pracownika na badania z zakresu medycyny pracy wystawia skierowanie.

Na dokumencie znajduje się:

 • firma kierująca pracownika,
 • dane pracownika,
 • stanowisko pracy,
 • logo Meditem,
 • informacje o czynnikach, z którymi pracownik będzie miał styczność.

Przygotowanie do wizyty

 • skierowanie wystawione przez pracodawcę,
 • dowód osobisty,
 • przy przewlekłych chorobach wyniki badań lub ksero historii choroby,
 • przy wadzie wzroku -obowiązkowo okulary lub soczewki,
 • aktualne badania z zakresu medycyny pracy (ksero potwierdzone z oryginałem)
 • po niezdolności do pracy powyżej 30 dni – zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia.

Pracodawca kieruje pracownika

 • przed przyjęciem do pracy,
 • po zmianie stanowiska,
 • przy zmianie zakresu obowiązków pracy na stanowisku,
 • przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • przed powrotem do pracy po ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim.

W naszej poradni przyjmuje pacjentów:

lek. med. Barbara Szulist

lek.med. Monika Pomagier- Różyło

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt w celu nawiązania współpracy :
tel. 733 745 220
tel. 733 472 343

Rejestracja telefoniczna

52 52 11 300

507 856 992

Rejestracja jest wymagana przed wizytą. Zadzwoń i poznaj wolne terminy naszych najlepszych lekarzy.

Lekarz przyjmujący w poradni

lekARZ
Barbara Szulist
lekARZ
Monika Pomagier-Różyło
lekARZ
Żaneta Kosicka

Zaufali nam

bohamet
galkor
sonatio
skupaj
graform
wtms
Hobby
bohamet