Osocze bogatopłytkowe

To preparat pozyskiwany z naszej własnej krwi, który zawiera skoncentrowane płytki krwi. Poprzez podanie koncentratu płytkowego stymuluje się naturalne procesy regeneracyjne tkanek.

Jak działa osocze bogatopłytkowe?

Zawarte w osoczu płytki krwi uwalniają szereg czynników wzrostu. Wzmagają one procesy regeneracyjne uszkodzonych tkanek.

Jak wygląda zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego?

Do pozyskania osocza bogatopłytkowego używa się krwi własnej pacjenta. Proces pobrania krwi zasadniczo nie różni się od tego, który rutynowo wykonuje się do oceny morfologii krwi. Jednakże do poboru krwi w celu pozyskania osocza używa się specjalnego systemu zapewniającego wysokie bezpieczeństwo procedury zabiegu. Następnie probówkę z pobraną wcześniej krwią umieszcza się w dedykowanej do tego celu wirówce. Po odseparowaniu od siebie elementów stałych (komórek) i płynnych (osocza) krwi, do strzykawki pobiera się frakcję osocza. Następnie podaję się ją bezpośrednio pacjentowi w miejscu uszkodzonej lub starzejącej się tkanki.

Jak należy przygotować się do zabiegu?

Bezwzględnie pacjent nie może przyjmować Aspiryny i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NZPL) typu Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen itp.

Leki wymienione powyżej należy odstawić co najmniej 6-3 dni przed zabiegiem.

Zaleca się nawodnić organizm dzień przed i w dniu zabiegu spożyć większą ilość płynów.

Jakie są przeciwskazania do zabiegu z użyciem osocza?

Osocza bogatopłytkowego nie powinno stosować się u pacjentów, u których stwierdzono  niską małopłytkowość, niestabilność hemodynamiczną, posocznicę, lokalną infekcję w miejscu zabiegu, choroby autoimmunologiczne, przewlekłą patologię wątroby, choroby wirusowe, choroby nowotworowe oraz ostrą przewlekłą infekcję.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz spożywanie alkoholu -znacznie ograniczają funkcję płytek krwi.

O czym należy pamiętać po zabiegu?

Bezpośrednio po zabiegu nie należy korzystać z sauny, stosować gorących kąpieli oraz uprawiać nadmiernych aktywności fizycznych. Należy dbać o higienę okolic miejsca podania.

Bezwzględnie nie należy stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przed 7-10 dni. Nie należy również nadużywać alkoholu przez okres 2 tygodni.

Pełen efekt działania osocza obserwuję się w przedziale 4-6 tygodni po zabiegu. W zależności od stanu pacjenta lekarz specjalista zaleca powtórzenie zabiegu.